Säkerhet & miljö

Våra rutiner kring ordning och reda gör att vi har ett fungerande säkerhetstänk och miljöengagemang som ständigt förbättras. Ordning och reda genomsyrar hela verksamheten, det gäller alla delar i vår arbetsmiljö exempelvis pågående projekt, verkstadsgolv, servicebilar, kontor och på vår gård.

Vi arbetar systematiskt med källsortering och miljöhantering, en del i det arbetet är att vi just nu succesivt byter ut produkter mot mer miljövänliga alternativ. Har ni funderingar kring säkerhet och miljö kontakta gärna Malin Lindqvist VD, malin.lindqvist@htmab.se